Reglament

X MARXA BONESVALLS 2023

La Marxa Bonesvalls – MB14 i MB30, son marxes tècniques de resistència  en muntanya, organitzades pel Grup de Recerca Olesa Rural.

Amb sortida i arribada a Olesa de Bonesvalls, es celebraran el proper 15 d’Octubre de 2023.

Per participar en la prova s’han de complir els següents requisits: 

 • La inscripció a la Marxa Bonesvalls – MB14 és oberta a tothom, amb la corresponent autorització del tutor pel cas dels menors d’edat. A la MB30, la inscripció és oberta a majors de 18 anys, però també podran participar majors de 16 sota la responsabilitat d’un major que els acompanyi.

   

 • Conèixer i acceptar les condicions del present reglament.

   

 • Estar perfectament informat sobre què és la Marxa Bonesvalls – MB14 i la MB30  i disposar dels coneixements, experiència, material i del nivell físic i psicològic necessaris per poder suportar i superar possibles problemes relacionats amb els esports de resistència, desnivell, orografia i l’entorn salvatge de l’esdeveniment, tals com: la fatiga, el problemes digestius, els problemes musculars i en articulacions, les contusions, les ferides lleus, el fred, la pluja, la neu, la boira, la calor…etc

   

 • Realitzar correctament tots els passos i requisits per a la inscripció.

   

 • Imprimir, omplir i portar signat a l’entrega de dorsals d’Olesa de Bonesvalls el descàrrec de responsabilitat i la declaració d’aptitud física, que es pot descarregar a la web http://www.marxabonesvalls.cat on els participants inscrits a la MB30 declaren entre d’altres punts, que participen de forma voluntària, sota la seva responsabilitat, i reunint les condicions físiques i de salut necessàries per a participar en una prova d’aquestes característiques. 

 

 • L’Organització es reserva el dret d’excloure de la Marxa Bonesvalls – MB14 i la MB30, fins i tot abans del inici d’aquesta, a aquells participants la conducta dels quals entorpeixi la gestió i/o bon desenvolupament de l’esdeveniment, de la mateixa manera que també podrà realitzar excepcionalment admissions que no compleixin algun dels requisits anteriors.

   

 • En els casos d’exclusió que hagin abonat el preu de la inscripció, aquest els serà reemborsat per part de l’Organització.

(2.1) Límit de places

La Marxa Bonesvalls – MB14 / MB30 2022, disposa de 500 places que es podran adquirir a la web http://www.marxabonesvalls.cat en la data que es faci pública a través dels canals oficials de comunicació de la cursa, i fins a exhauriment de places. 

 MB14: 22 € (Impostos inclosos)

 • MB30: 32 € (Impostos inclosos)

  • Les inscripcions seran directes i els inscrits apareixeran a la llista de participants un cop es faci correctament el pagament. 

L’Organització es reserva el dret a ampliar o a reduir el nombre de places a cobrir per motius de seguretat o per altres motius que puguin afectar el bon desenvolupament de l’esdeveniment.

 Hi ha 3 opcions per tal de formalitzar les inscripcions. 

  • – Mitjançant Internet a través de la nostra web oficial  http://www.marxabonesvalls.cat  
  • – Presencialment a l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls
  • – Presencialment a la botiga Base Castelló Esports de Viladecans.
 •  
 • Si la inscripció es realitza correctament, el candidat apareixerà immediatament a la llista de participants i li arribarà un mail amb les dades de la seva compra.
 •  
 •  
 • L’inscrit ha de guardar aquest mail ja que li serà necessari per demostrar el pagament en cas de necessitar fer ús dels seus drets i/o serveis adquirits. 
 • NO rebre aquest mail automàtic i/o NO aparèixer en la llista d’inscrits poc després d’haver realitzat la inscripció, significarà que inclús havent efectuat el cobrament bancari correctament, la inscripció NO ha estat realitzada amb èxit o que les dades de contacte facilitades són errònies. En aquest cas, el candidat haurà de posar-se en contacte amb l’Organització a través del mail marxabonesvalls@gmail.com per solucionar el possible error. 
 • S’aconsella imprimir el certificat de cobrament bancari, però cal destacar que l’únic document vàlid per demostrar la inscripció nomes serà el mail automàtic que el corredor rebrà just després de la inscripció.
 •  
 •  
 • Qualsevol modificació de la inscripció materialitzada s’haurà de realitzar abans del dia 30 de Setembre, adreçant un mail a  marxabonesvalls@gmail.com . Per motius aliens a l’organització, després de la data esmentada, no s’admetrà cap modificació.
 • Les inscripcions es tancaran el 18 de Setembre en el cas de que no s’hagin exhaurit abans.

(2.2) Política de devolucions

 

Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació de l’atleta és per causes alienes a l’organització.

 

Les devolucions es faran a la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar durant el pagament.

 

La suspensió per qualsevol causa de força major de tota o de part de la prova no obligarà l’organització a retornar als participants l’import abonat per la inscripció. 

(3.1) Recollida de dorsal i xip

Durant tota la prova el participant estarà obligat a portar el dorsal sempre a la part frontal del cos, de forma totalment visible i per damunt la roba. 

Cada dorsal serà personal i intransferible i per defecte només s’entregarà (juntament amb la bossa de regal) a la persona inscrita. A efectes de verificació serà imprescindible que cada corredor s’identifiqui amb el seu DNI, PASSAPORT o NIE facilitat durant la inscripció. 

Un cop identificat el participant, el personal de l’entrega de bosses, xips i dorsals, donaran el al corredor el dorsal, que durà incorporat el xip a la part del darrera.

No portar el  dorsal durant la prova comportarà la desqualificació del corredor.

La recollida de la bossa de regal NOMÉS es realitzarà al Centre Cívic d’Olesa de Bonesvalls el mateix diumenge de la prova, a partir de les 6:00 del matí, i fins el tancament de la prova. 

El programa i els horaris es publicaran a la web oficial de l’esdeveniment http://www.marxabonesvalls.cat 

 

(3.2) Característiques i tipus de dorsal

L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat i l’edat de l’atleta.

És obligatori portar el dorsal ben visible a la part davantera del cos. Els participants sense dorsal no podran entrar a meta, marcar cap control de pas ni gaudir de cap dels serveis oferts per la organització.

El dorsal serveix per facilitar tant al corredor com a l’Organització la següent informació: 

 • – Número de dorsal: A cada participant se li assignarà un número de dorsal que serà escollit de forma aleatòria en tots els casos. 
 • – Nom de participant: A cada dorsal hi podrà haver el nom del participant. 
 • – Perfil: Cada dorsal portarà el nom de la prova a la part del dorsal, perquè pugui ser identificat ràpidament als punts de control, avituallaments i bifurcacions de recorregut . 
 • – Darrera del dorsal: Hi haurà el protocol a seguir en cas d’emergència i els números telefònics als que cal trucar. També hi haurà un espai per què el corredor hi apunti dades rellevants pels equips mèdics en cas d’emergència o d’estar inconscients, com poden ser el grup sanguini RH o si es pateixen al·lèrgies, VIH, epilèpsia, diabetis, malaltia celíaca…o qualsevol altre malaltia destacable. 

La inscripció a la MB14 / MB30 implica l’acceptació del reglament i l’adequada preparació del participant per a la prova, essent aquest conscient de la duresa de les condicions geogràfiques i meteorològiques que es pot trobar en l’entorn on es disputa la mateixa. En aquest sentit, el participant també declara que està preparat física i psicològicament per realitzar una prova de les característiques de la MB14 /  MB30 i que ha realitzat les proves mediques adequades a la seva edat i característiques físiques. 

Els corredors inscrits a la prova entenen que participen voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat. Per tant, exoneren de tota responsabilitat a l’Organització de la prova, i convenen en no denunciar a l’entitat organitzadora, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, així com tampoc iniciar cap reclamació de responsabilitat civil envers les citades parts. 

A aquests efectes, al moment de la recollida del dorsal a Olesa de Bonesvalls, el corredor entregarà als membres de l’Organització “el descàrrec de responsabilitat i declaració d’aptitud física”, degudament imprès i signat. 

La versió imprimible del document esmentat es pot descarregar a: http://www.marxabonesvalls.cat/ o a la pàgina web on es realitza la inscripció. 

Per gaudir amb la màxima seguretat de la cursa i dels entrenaments, cal utilitzar sempre el material adequat tenint en compte els possibles imprevistos amb els que tot corredor tard o d’hora s’acaba trobant a la muntanya, tals com: refredament per reducció/aturada del ritme, “pàjares”, tempestes, boira, vent, fred ..etc. 

Per defecte, tots els corredors sense excepció hauran d’assegurar-se de disposar com a mínim del material marcat com a obligatori a la taula de la secció de material de la web http://www.marxabonesvalls.cat per poder realitzar la cursa. 

El fet que un article sigui obligatori, implica que el corredor ha de portar-lo amb ell, però no necessàriament l’ha de dur posat, i per tant pot estar dins la motxilla. 

Els controls de material es podran fer al 100% dels corredors o aleatòriament en qualsevol punt del recorregut entre la sortida i l’arribada (inclosos). No portar-lo implica la desqualificació immediata de la cursa.

El material obligatori només afecta la  MB30. 

La MB14 té material recomanat, en cap cas serà obligatori.

La taula de material obligatori es publicarà a http://www.marxabonesvalls.cat

 • – Cada participant haurà de seguir tot el recorregut marcat, sense saltar-se els senyals i passar per tots els punts de control que hi ha a cada avituallament. 

 

 • – A més dels controls fixes estipulats a la web oficial http://www.marxabonesvalls.cat, l’Organització pot situar controls “mòbils” de pas o de material en qualsevol punt del recorregut. 

 

 • – Cada participant està obligat a atendre les peticions i preguntes de qualsevol comissari, metge, infermer o responsable d’avituallament bé sigui en controls estipulats o en qualsevol altre punt del recorregut. 

 

 •  
 • Les carpes i zones utilitzades com a avituallaments estaran restringits exclusivament als corredors i no hi podran accedir ni el públic ni els assistències dels corredors. 

 

 • Cada participant només podrà fer ús d’assistència personal dins de la ZONA D’ASSISTÈNCIA, que estarà dins d’un radi entre 50 i 100 metres al voltant de cada carpa d’avituallament. 

 

 • L’Organització podrà fer controls de material just abans d’entrar a la zona d’avituallament.

 

 • A cada punt d’avituallament hi haurà una hora de tancament determinada, sent requisit indispensable per a poder seguir en la prova, passar-hi abans de l’hora de tancament establerta. Aquests horaris es publicaran a http://www.marxabonesvalls.cat

 

 • Cada avituallament disposarà d’aliments i begudes que variaran en funció del quilòmetre on es trobi. Els productes dels avituallaments es podran consultar a la web.

 

 • Els aliments i begudes s’hauran de consumir en l’avituallament mateix en quantitat suficient per tenir garantides prou reserves energètiques per arribar al proper, exceptuant l’aigua que també es podrà carregar en els tancs i dipòsits que porti el corredor.

 

 • Per fer ús de l’avituallament serà requisit imprescindible portar el dorsal. 

 

 • A l’arribada a Olesa de Bonesvalls, els participants disposaran d’una zona dotada de menjar calent, servei mèdic, massatges, etc. 

 

 • Els corredors podran fer ús d’una zona de dutxes de les piscines d’Olesa de Bonesvalls, sent necessari per això que cada corredor porti el dorsal. 

L’Organització posarà a disposició dels participants un servei de guarda-roba perquè els què vulguin hi puguin deixar aquell material que necessitin trobar-se a l’arribada, com claus del cotxe, tovallola, sabó,…etc 

 

Aquest material haurà d’estar dins d’una bossa o motxilla no superior a 40L. 

 

La bossa de guarda roba es podrà entregar el mateix diumenge (entre les 06:00h i les 09:30h del matí) a la zona habilitada per aquest efecte al Centre Cívic d’Olesa de Bonesvalls. 

 

L’Organització no comprovarà l’estat de la bossa ni del material del seu interior , pel que no atendrà a reclamacions per ruptura de la mateixa i/o del material del seu interior, així com tampoc de la pèrdua dels objectes que contingui. Per això es recomana que tant la bossa com el material del seu interior no siguin fràgils ni de valor i que el tancament de la bossa estigui ben assegurat per evitar (per exemple amb cordill o brides). 

 

BOSSES, OBJECTES PERDUTS I OBLIDATS: Hauran de ser recollits a Olesa de Bonesvalls pel corredor, com a màxim fins al tancament de la  MB14 / MB30

 

De no ser així, aquests s’hauran d’anar a buscar durant els propers 15 dies en el lloc i horari que s’indicaran a la web. 

 

La participació a l’esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc dels participants a la cursa. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar durant la prova, a terceres persones o a ells mateixos.

 

Tots els participants d’ aquesta prova gaudeixen duna assegurança d’accidents i una assegurança de Responsabilitat Civil. L’organització no es farà responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants i no estiguin garantits a l’assegurança. Tampoc es responsabilitzarà dels abandonaments que es produeixin.Durant tota la prova hi haurà varis equips mèdics i de seguretat interns que estaran coordinats per la direcció central de la MB14 / MB30

 

En alguns punts hi podrà haver controls mèdics aleatoris o generals. 

Negar-se a fer un control o faltar al respecte al metge o assistent que ho demani implicarà la invalidació immediata del dorsal. 

 

Tots els corredors se sotmetran al judici del metge sempre que aquest els ho sol·liciti, sent la valoració de l’equip mèdic la que preval davant de qualsevol altra, per la qual cosa els metges i infermers podran: 

 

Eliminar de la prova (anul·lant el dorsal) a tot corredor que considerin no apte per continuar.  • Ordenar l’evacuació de qualsevol corredor a qui considerin en perill. 

 

 • Ordenar l’hospitalització de qualsevol corredor quan aquesta es consideri necessària. 

 

 • La direcció de carrera mai qüestionarà el criteri o les decisions preses pels membres de l’equip mèdic i no es farà responsable de les conseqüències que l’incompliment de les seves ordres pugui tenir sobre el corredor que no les acati. EMERGÈNCIES EN EL RECORREGUT 

 

Tots els corredors estan obligats a socórrer a qualsevol altre participant que ho necessiti, dins de les pròpies capacitats i coneixements. No fer-ho implicaria incórrer en un delicte greu per omissió de socors, estipulat per la llei. 

 

En cas que el propi corredor o un company no pugui arribar a un avituallament per sí mateix degut a una emergència mèdica o de qualsevol altre tipus, caldrà seguir les següents instruccions (també indicades darrera el dorsal): 

 

 • Si hi ha cobertura de mòbil: Trucar al telèfon indicat darrera el dorsal, descriure la situació i seguir les instruccions que s’indiquin. 

 

 • Si NO hi ha cobertura de mòbil: Trucar al 112 i indicar: 

 

  • Que som participants de la MB14 / MB30.
  • Punt aproximat en el què ens trobem. 
  •  Problema o emergència mèdica que ens afecten. 
  • Nom i número de dorsal, propi o del pacient (en cas d’assistir-lo). 

 

Cal tenir en compte que part del recorregut de la MB14 / MB30. passa per zones on només s’hi pot accedir a peu, la qual cosa significa que els equips mèdics i/o de rescat poden trigar fins i tot hores a venir-nos a buscar. Per aquesta raó, caldrà que: 

 • NOMÉS SI ES POSSIBLE ens desplaçarem a un punt SEMPRE DINS DEL RECORREGUT MARCAT en el que tinguem cobertura telefònica, per estar en contacte permanent i directe amb Direcció de Carrera . 

 

 • Tenir en compte que un cop demanada l’ajuda es mobilitzaran un seguit de mitjans en base a la informació obtinguda i que per tant la informació que facilitem serà molt important. 

 

 • Que NO podrem sortir mai del camí marcat, ja que això dificultaria la nostra localització. 

 

 • A l’hora de planificar el material cal tenir en compte estar preparats per situacions de pas molt lent o fins i tot de llarga espera en condicions meteorològiques adverses.

 

 • Que s’haurà d’avisar de qualsevol canvi que es produeixi entre el moment de la trucada i de la nostra localització. 

No està permès abandonar fora d’un avituallament, excepte si el corredor està ferit o lesionat. 

 

Un cop a l’avituallament, el corredor comunicarà la seva voluntat d’abandonar la prova al responsable de l’avituallament (identificat amb una armilla fluorescent), per què aquest li anul·li el dorsal i l’identifiqui com a retirat. 

 

Pel que fa a l’evacuació cal tenir en compte el següent: 

 

 • Els corredors poden abandonar en qualsevol avituallament, no sempre existiran mitjans de transport per evacuar els corredors que abandonin, en el mateix moment de l’abandó. Pot ser, que el corredor hagi d’esperar-se a que la organització disposi d’un mitjà per a l’evacuació. 

 

 • En qualsevol cas, en el moment de l’abandonament s’ha d’informar al responsable d’abandonaments de l’avituallament (identificat amb armilla fluorescent), per que identifiqui al corredor com a retirat i li indiqui on ha d’esperar el transport cap a Olesa de Bonesvalls, o cap a on s’ha de dirigir per trobar el punt d’abandonament amb transport més proper. 

 

 • En el cas que el corredor retirat opti per tornar amb mitjans propis (per exemple amics que el vinguin a buscar), haurà d’informar igualment del seu abandó ja que si no l’Organització el donarà per perdut i activarà l’alarma de rescat. 

 

 • En cas d’abandonar passat un punt d’abandonament serà necessari tornar al punt en qüestió i comunicar la retirada al cap del control. Si de tornada el corredor es troba amb la “patrulla escombra” que tanca la prova, serà aquesta la que li invalidarà el dorsal. 

 

 • En cas que la organització no disposi en el moment de l’abandó d’un vehicle per a l’evacuació, el corredor podrà esperar a l’avituallament on es trobi fins al seu tancament per tornar amb els mitjans de què disposi el personal de dit avituallament. 

 

 • En cas de condicions meteorològiques desfavorables que obliguin a la parada total o parcial de la prova, l’Organització garanteix l’evacuació en el menor temps possible. MESURAR LES FORCES 

 

Quan ens trobem en un avituallament cal mesurar molt bé quines són les nostres forces i sobretot, quan ens queda per arribar al proper punt d’abandonament i no aventurar-nos a continuar si no estem convençuts que hi podrem arribar. 

 

Aquells qui tinguin assistència pròpia hauran de tenir també molt en compte que els accessos a alguns avituallaments podran estar tallats per raons meteorològiques i per tant hauran de mantenir-se informats a través de la Web, Twitter o Facebook. 

 

(10.1) Recorreguts

Es respectaran totes les normes que l’Organització estableixi, especialment pel que fa al circuit, als controls, avituallaments, el tractament de les deixalles i els criteris que es fixin per contribuir a la conservació de la natura.

Tant la MB14, com la MB30 estaran degudament senyalitzades i controlades, sota les autoritzacions de les entitats públiques involucrades. Tanmateix, la circulació de vehicles no estarà restringida en alguns punts, pel que és de vital importància per als marxadors, fer cas de les indicacions dels voluntaris.

(10.2) Modificació del recorregut / temps de pas i neutralització / suspensió de la prova

Durant la setmana prèvia a la prova i en base a les previsions meteorològiques del moment, l’Organització podrà començar a avisar sobre els possibles canvis que es puguin produir en el recorregut. 

La decisió definitiva, però, s’anunciarà com a molt tard durant el briefing del mateix diumenge, 10’ abans de cada prova (consultar el programa a la web). Aquesta mateixa informació es facilitarà simultàniament a través de les xarxes socials i la web oficial http://www.marxabonesvalls.cat  

En el cas que el dia de la prova, les previsions siguin pitjors a les previstes i es consideri que posen en perill als corredors (tempesta elèctrica, falta de visibilitat, etc), es podrà endarrerir la sortida o aturar/neutralitzar la prova, si aquesta ja està en marxa. 

Si passades unes hores finalment les condicions no milloren se suspendrà definitivament la MB14 / MB30.

(10.3) Suspensió de la prova abans de la data prevista

Si bé el mal temps no és motiu per suspendre la prova, l’organització es reserva el dret d’ajornar-la o fins i tot de la seva total anul·lació si ho cregués convenient. La suspensió per qualsevol causa de força major de tota o de part de la prova no obligarà l’organització a retornar als participants l’import abonat per la inscripció.

(11.1) Taula de penalitzacions

L’organització també es reserva el dret de poder desqualificar qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural que l’envolta. En aquest sentit l’organització prendrà mesures per tal de deixar intacte l’entorn i recollirà totes les escombraries que pugui generar el pas dels participants.

Les penalitzacions descrites a la taula següent, seran aplicades en el lloc i el moment en què es cometin les faltes. Les persones autoritzades per sancionar podran ser: els comissaris, metges i els responsables de cada avituallament o punt de control. 

No complir dita penalització seria incórrer en una falta de “desobediència de les ordres dels comissaris, responsables d’avituallament, metges o infermers”, penalitzada amb la desqualificació. 

DESCRIPCIÓ DE LA FALTA (De major a menor gravetat)

PENALITZACIÓ

Omissió d’auxili a una altra persona

Desqualificació i prohibició de participar en futures edicions

Abandó sense haver-ho notificat a l’Organització en el moment de l’abandó

Desqualificació i prohibició de participar en futures edicions

Cedir el dorsal/xip a una altra persona per què ens rellevi durant part de la prova o per què la faci sencera i/o aportar dades falses a l’Organització

Desqualificació i prohibició de participar en futures edicions

Conducta antiesportiva vers altres atletes o vers l’Organització

Desqualificació

Desobediència de les ordres dels comissaris, responsables d’avituallament, metges o infermers

Desqualificació

Manca de l’equipament obligatori o negar-se a realitzar una inspecció de material

Desqualificació

Negar-se a sotmetre’s a un de control mèdic

Desqualificació

Saltar-se un control de pas.

Desqualificació

Llançar voluntàriament residus fora de les zones habilitades dels avituallaments o qualsevol tipus de conducta que pugui alterar el medi natural.

Desqualificació

Sortir del recorregut marcat retallant la distància del recorregut

Desqualificació

(11.2) Reclamacions

Un cop tancada la MB14 / MB42 es podran presentar reclamacions dirigint-se al mail marxabonesvalls@gmail.com durant els propers 15 dies naturals que segueixin a la celebració de l’esdeveniment. 

Les reclamacions es resoldran durant els 7 dies posteriors a l’enviament del mail. 

NOTA: El mail marxabonesvalls@gmail.com només atendrà reclamacions que provinguin directament del propi corredor afectat i en cap cas es contestaran o s’atendran altres tipus de reclamacions, comentaris o denuncies provinents de NO participants.

(12.1) Categories (homes i dones)

S’estableixen les categories que venen definides per la 9a Lliga de Curses de Muntanya del Gran Penedès  amb la excepció de la categoria “Supermàster” que queda integrada en la de “Màster”

Categories:

 • Junior – 14 a 20 anys (Nascuts entre els anys 1995 i 2005)
 • Sènior – 21 a 39 anys (Nascuts entre els anys 1980 i 1998)
 • Veterà – 40 a 49 anys (Nascuts entre els anys 1970 i 1979)
 • Màster – més de 50 anys (Nascuts el 1969 o abans)

(12.2) Trofeus

Els tres primers classificats absoluts de la  MB14 tant homes com dones rebran un trofeu.

Els tres primers classificats absoluts, tant homes com dones, de la MB30, rebran un trofeu, així com els primers, homes i dones, de cadascuna de les categories esmentades.

Rebran un trofeu especial, el primer i la primera local (empadronats a Olesa de Bonesvalls) en totes dues proves.

Les classificacions/trofeus, NO seran acumulables.

El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a GRUP DE RECERCA OLESA RURAL, i a qui aquesta autoritzi, a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la Marxa Bonesvalls i la Marató de les Bonesvalls, i els dona el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant l’esdeveniment, en las que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.

En tot cas, el participant podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades en l’àmbit reconegut per la ja citada Llei Orgànica de 15/1999 de 13 de desembre, enviant un mail a marxabonesvalls@gmail.com

GRUP DE RECERCA OLESA RURAL es reserva en exclusivitat els dret sobre la imatge de la prova. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari que exploti la imatge de la Marxa Bonesvalls i la Marató de les Bonesvalls haurà de comptar amb el seu consentiment.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa als participants que les seves dades personals passaran a formar part d’un fitxer, titularitat de l’entitat GRUP DE RECERCA OLESA RURAL, amb la finalitat de gestionar l’organització, realització i difusió dels esdeveniments esportius, la publicació de les classificacions, així com la seguretat dels seus participants. 

 

Els destinataris d’aquestes dades són la pròpia entitat GRUP DE RECERCA OLESA RURAL i les empreses o entitats que aquesta hagi contractat per a la gestió de les classificacions i entrega de dorsals. 

 

El participant és responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre. 


Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a GRUP DE RECERCA OLESA RURAL mitjançant el mail marxabonesvalls@gmail.com

L’atleta, pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora.

El contingut d’aquest reglament serà modificat en el cas que s’hi detecti algun error o  article que no quedi prou clar pels participants. 

Les modificacions rellevants del reglament seran degudament comunicades a través de la web. 

Aquesta és la Versió 1 del reglament de la Marxa Bonesvalls 2022